Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

DreamInMyPocket
11:56
DreamInMyPocket
11:56
1673 a145
Reposted frombzdura bzdura viacomiendolirica comiendolirica
DreamInMyPocket
11:53
Najważniejsze jest podejście, a dzisiaj mam złe.
— Kajman- Bezsenność
Reposted fromdaylight daylight viacomiendolirica comiendolirica
DreamInMyPocket
11:53
DreamInMyPocket
11:52
4115 b7d9 500
Reposted frompiehus piehus viablaugranaaa blaugranaaa
DreamInMyPocket
11:52
- Będziesz szczęśliwa - powiedziało Życie. - Ale najpierw nauczę cię być silną.
DreamInMyPocket
11:51
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viablaugranaaa blaugranaaa
DreamInMyPocket
11:51
8036 2e8c
Reposted frompeluda peluda viablaugranaaa blaugranaaa

May 17 2019

DreamInMyPocket
07:50
DreamInMyPocket
07:49
8834 cd6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx

May 16 2019

DreamInMyPocket
06:32
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.
— Rebecka Michaelson
Reposted fromlovvie lovvie

May 15 2019

DreamInMyPocket
13:28
7464 2b6b 500
Reposted frommononok mononok viazielono zielono
DreamInMyPocket
13:27
Reposted fromweightless weightless viazielono zielono
DreamInMyPocket
13:24
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viazielono zielono
DreamInMyPocket
13:23

Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska via https://www.facebook.com/1518033828523311/photos/a.1910749119251778/2326322807694405/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAogCUaDsnSXSA3jokVeyob0EfqWzX44xD1CZFf6glioPQDL8noMG8NoKz-VUnpRbyIDrqsjkMoxivR1lKKCa-ULqRPSBG17SCU5hoJ79tpnq2h8cdUrSEWtFHsLXQ0xoKAIC5n8nk-vrN821Ubpeie1HFJ2_lk_0Hc9tgAehBkXZvUCzv_JP3F3B5EzphCjKi4sF-YEa2KzSMRC-FSamVdcvJmByzkNtupZO4coKJ6pMXfFz1uMz9Efv89rDFB_lTsWRkcrvShlONLU-Kayo3HAtK6dSKAzAwY4YQs63qERu622HxvjKeebVrfOsV0tshBCMbJyTQQ0gNnzHCDPsjAiQOn0n3oL45H41jeT1CevVFjxDOT6duHFg&__tn__=-R
Reposted fromzielono zielono
DreamInMyPocket
12:44

May 14 2019

DreamInMyPocket
06:34
DreamInMyPocket
06:34
DreamInMyPocket
06:34
DreamInMyPocket
06:33
7038 9313
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl