Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2018

DreamInMyPocket
12:37
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
12:36
4248 222a 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialovvie lovvie
DreamInMyPocket
12:36
0029 4058 500
Reposted fromoutoflove outoflove

June 24 2018

DreamInMyPocket
07:40
3917 ce18
Reposted fromsarazation sarazation viasexlovenmagic sexlovenmagic
DreamInMyPocket
07:39
DreamInMyPocket
07:38
DreamInMyPocket
07:14
       
Reposted from4777727772 4777727772 vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
07:14

Życie jest zbyt krótkie, aby pić niedobre wino, nie jeść lodów i marnować czas na ludzi, którzy nie przeskoczyliby dla nas kałuży. Nie traćmy go na kiepski seks, nieszczęśliwe związki i wszystkie gówniane znajomości. Powiedz „nie” sztucznym relacjom, pozornym przyjaźniom i miłości na siłę. Albo ktoś chce Ciebie w 100%, albo niech spierdala. Szkoda czasu na żebranie o gest, bezsensowne kłótnie i zadręczanie się sprawami, na które nie masz wpływu. 

Daj swój czas, uśmiech i obecność tym, którzy Cię kochają. 

— Rafał Wicijowski
Reposted fromcontigo contigo vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
07:13
9835 a2c9 500
Reposted from4777727772 4777727772 viablaugranaaa blaugranaaa
DreamInMyPocket
07:12

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die vialittlemouse littlemouse
07:11
DreamInMyPocket
07:10
0962 2128
07:10

June 13 2018

12:41
6426 8ebb 500
Reposted frombrumous brumous viasexlovenmagic sexlovenmagic
12:36
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove

June 12 2018

09:49

June 11 2018

DreamInMyPocket
09:22

Niektóre chwile zapomina się przez całe życie.

DreamInMyPocket
09:21

Z całą jednak pewnością należy od czasu do czasu usiąść na piachu, popatrzeć w las albo morze, otworzyć butelkę wina albo whisky i powiedzieć sprawdzam.

Sprawdzam czy jestem szczęśliwy/szczęśliwa. 

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
09:20
8706 8565 500

Reposted froma-s a-s vialittlemouse littlemouse

June 07 2018

DreamInMyPocket
06:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl