Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

DreamInMyPocket
06:10
Najlepszym lekarstwem na kompleksy kobiety jest kochający mężczyzna.
Reposted fromlovvie lovvie
DreamInMyPocket
06:09
Kiedy dwoje ludzi kocha się wystarczająco mocno, razem poradzą sobie ze wszystkimi trudnościami. Muszą tylko wiedzieć, że mogą na sobie polegać pomimo wszystko. 
Reposted fromlovvie lovvie viacomiendolirica comiendolirica
DreamInMyPocket
06:07
- Dobre zrobiłeś.
- Zawsze Ci będę robił dobre jedzenie - powiedziałem, bo właśnie sobie uświadomiłem, że gotowałbym dla niej z przyjemnością, zawsze, codziennie, niezmiennie, aż do końca świata. Że chciałbym ją karmić, rozbierać, kochać się z nią, wyjeżdżać, wracać, czekać na nią i tęsknić do niej. Chciałbym z nią wszystko.
DreamInMyPocket
06:06
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialabellavita labellavita
DreamInMyPocket
06:04
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix vialittlemouse littlemouse
06:04
4813 75ee 500
Reposted fromdivi divi viamisteriousshiver misteriousshiver

April 15 2018

DreamInMyPocket
14:47
9579 ee0d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viamyszkaminnie myszkaminnie
DreamInMyPocket
14:43
W klasie maturalnej zdałem sobie sprawę, że nie wiem, co chcę w życiu robić, i bardzo się tego przestraszyłem.(...) Ten moment przejścia jest naprawdę ciężki. Kolejnym ciężkim momentem jest, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje to przebudzenie na które czekasz, że nagle nie staniesz się dorosły, odpowiedzialny. Zdajesz sobie sprawę że wszyscy wokoło improwizują, że studia cię nie jarają, że przyszłość jest niewiadomą. 
— Taco Hemingway
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viatojapaula tojapaula
DreamInMyPocket
14:41
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaamnis amnis
14:39
0904 fc72
DreamInMyPocket
14:19
7825 de6c
Reposted fromgrycan grycan viaponurykosiarz ponurykosiarz
DreamInMyPocket
14:18
8978 f3cc
Reposted fromSombra Sombra viaponurykosiarz ponurykosiarz
DreamInMyPocket
14:18
8578 281e
Reposted fromjustMeee justMeee viaponurykosiarz ponurykosiarz
DreamInMyPocket
14:18
3873 b440
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
DreamInMyPocket
14:13
7479 0441
Reposted fromoutoflove outoflove viaBabson Babson
DreamInMyPocket
14:07
5317 9661
DreamInMyPocket
10:46
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaoutoflove outoflove

April 08 2018

DreamInMyPocket
12:31
0371 fcc1
Reposted from4777727772 4777727772 vialoveandsex loveandsex
DreamInMyPocket
08:03
DreamInMyPocket
08:02
8058 2bc2 500
“If you can make a woman laugh, you can make her do anything.”  Arthur Miller i Marilyn Monroe
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl