Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

DreamInMyPocket
22:07
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialabellavita labellavita
DreamInMyPocket
22:07
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
DreamInMyPocket
09:44
DreamInMyPocket
09:43
Reposted fromjasminum jasminum viablaugranaaa blaugranaaa
DreamInMyPocket
09:41
DreamInMyPocket
09:41
7185 56f2
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaseen laseen
DreamInMyPocket
09:40
7527 41f9 500
09:40
7045 f2b6

February 20 2017

DreamInMyPocket
21:32
2920 28d6
Reposted fromnezavisan nezavisan viakonwalia konwalia
DreamInMyPocket
21:31
DreamInMyPocket
21:31
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy

February 18 2017

DreamInMyPocket
15:44
DreamInMyPocket
15:43
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viadailylife dailylife
DreamInMyPocket
10:57
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
DreamInMyPocket
10:57
8916 e75f
Reposted fromiamstrong iamstrong viajust-delicious just-delicious
DreamInMyPocket
10:57
0137 cd72 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viajust-delicious just-delicious
DreamInMyPocket
10:44
9452 0aa4 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaautos autos
DreamInMyPocket
10:44
8877 9e1a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaastedwae astedwae
DreamInMyPocket
10:43
7100 24b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaastedwae astedwae
DreamInMyPocket
10:43
7105 b54b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl