Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

DreamInMyPocket
18:41
3069 3b8c
Reposted fromuunknown uunknown viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
18:41
DreamInMyPocket
18:39
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
18:38
Kim ja w ogóle dla Ciebie jestem?
— no kim?
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
18:38
5591 d761
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasexlovenmagic sexlovenmagic
DreamInMyPocket
18:36
3688 0dc5 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaoutoflove outoflove
18:36
6749 fcae 500
Reposted fromtosiaa tosiaa vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
18:35
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia vialittlemouse littlemouse

August 07 2018

DreamInMyPocket
18:14
6513 da05 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
18:14
Reposted from4777727772 4777727772 viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
18:12
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
DreamInMyPocket
18:12
5396 8289 500
Reposted frompalesoap palesoap viasexlovenmagic sexlovenmagic

August 05 2018

DreamInMyPocket
06:47
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
DreamInMyPocket
06:45
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaoutoflove outoflove
06:45
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous viaoutoflove outoflove

August 02 2018

DreamInMyPocket
18:11
Reposted fromnosmile nosmile vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
18:11
3069 3b8c
Reposted fromuunknown uunknown viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
18:11
9508 b882
Reposted frompeper peper vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
18:10
9933 1d5f
Reposted fromrosejalea rosejalea viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
18:10
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl