Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

DreamInMyPocket
06:51
7939 a320 500
Chilll <3
Reposted frommisteriousshiver misteriousshiver

April 28 2017

DreamInMyPocket
13:52
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
13:49
1252 c21c 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viawerkacholerka werkacholerka
DreamInMyPocket
13:49
DreamInMyPocket
13:49
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacherrycoke69 cherrycoke69
13:46
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego “cześć” i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: “Jadę do Ciebie”.
— Dziwne? (via dziurywniebie)
DreamInMyPocket
13:46

April 25 2017

DreamInMyPocket
08:39
4875 2170
Reposted fromdailylife dailylife vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
08:39
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
08:39
Jeśli masz zamiar w coś wątpić, to zacznij wątpić w swoje ograniczenia.
— Don Ward
Reposted fromxxangelxx xxangelxx vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
08:39
0744 7ed6
Reposted fromdailylife dailylife vialittlemouse littlemouse

April 24 2017

DreamInMyPocket
17:25
5439 9795
Reposted fromcalifornia-love california-love viaophelie ophelie
DreamInMyPocket
17:25
5976 c0f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaophelie ophelie
DreamInMyPocket
17:25
0477 7b26
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafreedomlover freedomlover
DreamInMyPocket
17:24
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
17:24
1488 e761
Reposted fromamatore amatore viafreedomlover freedomlover
DreamInMyPocket
17:23

- Nie rozumiem dlaczego do mnie napisałaś.

- Muszę od czasu do czasu upewnić się, że za mną nie tęsknisz.

Reposted fromsavanna savanna viakatalama katalama
DreamInMyPocket
17:23
5300 1041 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaophelie ophelie
DreamInMyPocket
17:23
5268 204f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaophelie ophelie
DreamInMyPocket
17:22
7399 a197 500
Reposted fromkropq kropq viaaqq aqq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl