Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

13:32
5005 9b14
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viacristinaa cristinaa

August 15 2017

DreamInMyPocket
19:49
DreamInMyPocket
19:48
DreamInMyPocket
19:48
Czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być chęć, żeby po się położyć, przytulić i zasnąć w czyichś objęciach.
Reposted fromolakocie olakocie viacomiendolirica comiendolirica

August 14 2017

DreamInMyPocket
19:41
6098 b9ec 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes
DreamInMyPocket
19:41
DreamInMyPocket
19:40
DreamInMyPocket
13:13
DreamInMyPocket
13:13
DreamInMyPocket
13:13
1544 a6c8
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaFuckingPerfect FuckingPerfect
DreamInMyPocket
13:11
DreamInMyPocket
13:07
8430 9c52 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahalfinlove halfinlove

August 12 2017

DreamInMyPocket
11:27
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
07:45
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
07:45
DreamInMyPocket
07:42
DreamInMyPocket
07:42
5605 ecc3 500
jak często?

August 11 2017

DreamInMyPocket
08:55
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
DreamInMyPocket
08:54
08:54
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl