Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

18:05
1080 e8ef
Reposted fromfakinszit fakinszit viacristinaa cristinaa
18:05
3777 1cea 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
10:12
DreamInMyPocket
10:12
DreamInMyPocket
10:05
DreamInMyPocket
10:03
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viacomiendolirica comiendolirica
DreamInMyPocket
10:01

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
DreamInMyPocket
10:00

February 17 2018

DreamInMyPocket
12:44
5269 118c
DreamInMyPocket
12:44
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoutoflove outoflove
12:44
2036 c853
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove

February 14 2018

DreamInMyPocket
20:30
6286 95dd
Reposted from777727772 777727772 viasexlovenmagic sexlovenmagic
DreamInMyPocket
20:28
9139 74f4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
20:27
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viacomiendolirica comiendolirica
DreamInMyPocket
20:26
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viacomiendolirica comiendolirica
DreamInMyPocket
20:25
5439 5ea9 500
Reposted frompalesoap palesoap vialabellavita labellavita

February 13 2018

DreamInMyPocket
20:07
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaoutoflove outoflove

February 11 2018

DreamInMyPocket
04:11
4261 4d5a 500
Reposted fromoutoflove outoflove

February 10 2018

DreamInMyPocket
17:46
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
17:44
4025 cf76 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl