Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

DreamInMyPocket
11:53
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:52
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:51
8776 fd8c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:51
Reposted fromshakeme shakeme viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:49
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:49
9902 7fbf 500
Reposted fromthetemple thetemple viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:48
1408 e219
Reposted fromchangecolour changecolour viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:48
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:46
4702 a5b9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:46
O kobietę może zabiegać wielu mężczyzn, ale uwierz mi, jeśli Twoje miejsce jest w jej sercu, nikt Cię stamtąd nie wyciągnie.
— "Oczami faceta"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:45

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:45

September 11 2019

DreamInMyPocket
10:14
2135 f1aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovvie lovvie
DreamInMyPocket
10:13
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”. 
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromlovvie lovvie
DreamInMyPocket
09:41

September 06 2019

11:55
DreamInMyPocket
11:55
DreamInMyPocket
11:55
2594 e4c2
Reposted fromohwhat ohwhat vialovvie lovvie

September 04 2019

DreamInMyPocket
06:27

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viawakemeupx wakemeupx
DreamInMyPocket
06:27
Lubię być sobą przy Tobie. 
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted fromlovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl