Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

DreamInMyPocket
16:01
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viasexlovenmagic sexlovenmagic
16:00
1830 9b21
DreamInMyPocket
14:45
6266 1a87 500
Reposted fromoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
14:45
6273 74e0 500
Reposted fromoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
14:36
DreamInMyPocket
14:36
6298 083b 500
Reposted fromoutoflove outoflove viasexlovenmagic sexlovenmagic
DreamInMyPocket
14:35
9425 061a
Reposted fromoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
14:35
9429 d202
Reposted fromoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
14:34
6277 240a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
14:34
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc.
— Haruki Murakami
Reposted fromskynetpizza skynetpizza viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
14:33
2177 236c
Reposted fromscorpix scorpix viavela vela

September 20 2017

11:11
08:04
5691 b015
Reposted fromsexypretty sexypretty viaoutoflove outoflove
08:00
4181 75e2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaoutoflove outoflove
DreamInMyPocket
08:00
0888 bd7b 500
Reposted fromhestjapa hestjapa viacristinaa cristinaa
07:59
5560 bd30
Reposted fromdivi divi viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
07:57
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera

September 17 2017

DreamInMyPocket
16:43
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viadivi divi
DreamInMyPocket
16:37
6324 b971
Reposted fromfitvet fitvet viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter
DreamInMyPocket
16:24
6334 d484
Reposted fromApch Apch viasilentdreamer silentdreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl