Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

DreamInMyPocket
13:26

July 18 2019

DreamInMyPocket
12:57

July 17 2019

DreamInMyPocket
08:54
1911 b1ee 500
Reposted byautosgreywolfblotindhugostiglitzcristinaaSilentForestponurykosiarzBabsonmyszkaminnieziemniakikingofthejungledeathbringermothsdevourerhavingdreamsawakenwujcioBatkrajes1993diviniezwyyklazieloonomi
DreamInMyPocket
08:54
1910 6cbf 500

July 16 2019

DreamInMyPocket
19:20
DreamInMyPocket
19:19
DreamInMyPocket
19:19
DreamInMyPocket
19:19
Zwykle, jeżeli nie wiesz o co chodzi to chodzi o zwiększenie okazywania jej miłości. Zapewnienie jej, że jesteś bardziej stabilny emocjonalnie od niej i wiesz czego chcesz od życia, chcesz - Jej

July 14 2019

DreamInMyPocket
15:22
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viapsychoza psychoza
DreamInMyPocket
15:21
DreamInMyPocket
15:21
DreamInMyPocket
15:21
DreamInMyPocket
15:20
DreamInMyPocket
15:19
DreamInMyPocket
15:19

July 11 2019

DreamInMyPocket
07:30
7684 0495 500
Halina Poświatowska

July 10 2019

DreamInMyPocket
11:47
1698 bfb0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
11:47
DreamInMyPocket
11:47
DreamInMyPocket
11:46
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl