Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2020

DreamInMyPocket
19:57
7639 803d 500
Reposted byautos autos

February 23 2020

DreamInMyPocket
13:21

February 09 2020

DreamInMyPocket
19:50
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.
DreamInMyPocket
19:49
3402 2cb4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
19:49
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie
DreamInMyPocket
19:44
8233 bd77
Reposted from0 0 vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
19:44
2060 9a07 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
19:43
5068 7d40 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

January 26 2020

DreamInMyPocket
11:24
8731 39ad 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovvie lovvie
DreamInMyPocket
08:55
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasilkydreams silkydreams
DreamInMyPocket
08:54
Kaleczą się i dręczą milczeniem, i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromlovvie lovvie
DreamInMyPocket
08:53
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromlovvie lovvie

January 19 2020

DreamInMyPocket
17:22
Reposted fromjasminum jasminum viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
17:18
0974 4b1a
Reposted frommiischa miischa viasilkydreams silkydreams
DreamInMyPocket
17:18
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viasilkydreams silkydreams
DreamInMyPocket
17:14
DreamInMyPocket
17:12
9517 5655 500
DreamInMyPocket
17:08

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromlovvie lovvie
DreamInMyPocket
08:37
6889 1812
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaewuu ewuu
DreamInMyPocket
08:34
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl