Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

08:35
3334 1576

sexographies:

Sex is beautiful !

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasilkdreams silkdreams
DreamInMyPocket
08:35
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viasilkdreams silkdreams
DreamInMyPocket
08:34
4577 985b
he wants, he does.
Reposted fromcatchy catchy viasilkdreams silkdreams
DreamInMyPocket
08:32
5896 e1d5 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasilkdreams silkdreams
DreamInMyPocket
08:32

September 20 2019

DreamInMyPocket
10:08
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
DreamInMyPocket
10:07
DreamInMyPocket
10:07

September 18 2019

DreamInMyPocket
07:23
DreamInMyPocket
07:22
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
07:22
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaweruskowa weruskowa

September 15 2019

DreamInMyPocket
16:56
6059 e809
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasilkdreams silkdreams
DreamInMyPocket
16:55
Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. 
— Minka Kent
Reposted fromlovvie lovvie
DreamInMyPocket
16:53
9517 5655 500
DreamInMyPocket
16:53

September 12 2019

DreamInMyPocket
11:53
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:52
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:51
8776 fd8c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:51
Reposted fromshakeme shakeme viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
11:49
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl