Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

DreamInMyPocket
07:31
Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
07:30
DreamInMyPocket
07:29
Kobieta przy swoim partnerze powinna czuć, że jest wyjątkowa, piękna, musi być nieustannie zapewniana o jego uczuciu. Czasami wystarczy ją przytulić, by poczuła się kochana, by wiedziała, że ma obok siebie prawdziwego faceta. 
DreamInMyPocket
07:27
DreamInMyPocket
07:26
DreamInMyPocket
07:26
Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem. 
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromlovvie lovvie
DreamInMyPocket
07:26
2976 2096 500
Reposted fromoll oll vialovvie lovvie

October 08 2019

DreamInMyPocket
12:45
DreamInMyPocket
12:45
9441 386e
:))))
DreamInMyPocket
12:43

October 06 2019

DreamInMyPocket
15:31

October 02 2019

DreamInMyPocket
10:08
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
DreamInMyPocket
10:08
6790 8326 500
Reposted frompiehus piehus vialovvie lovvie

September 30 2019

DreamInMyPocket
08:50
08:47
4177 d710 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow via48hrs 48hrs
DreamInMyPocket
08:46
4687 94d8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw via48hrs 48hrs
DreamInMyPocket
08:44
DreamInMyPocket
08:44
DreamInMyPocket
08:43
Reposted fromoski oski viaBetterPointOfView BetterPointOfView
DreamInMyPocket
08:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl