Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2019

DreamInMyPocket
15:39
DreamInMyPocket
15:38
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie vialovvie lovvie
DreamInMyPocket
15:38
7722 32c1 500
DreamInMyPocket
15:37
2181 981b 500
Reposted fromrisky risky viasilkdreams silkdreams
DreamInMyPocket
15:36
DreamInMyPocket
15:36
DreamInMyPocket
15:33
4689 e3e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
DreamInMyPocket
15:32
DreamInMyPocket
15:31
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viasilkdreams silkdreams

November 01 2019

DreamInMyPocket
19:19
5335 2a9e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
19:17
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromlovvie lovvie

October 24 2019

DreamInMyPocket
07:05
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viapsychoza psychoza
DreamInMyPocket
07:04
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
07:04
5335 2a9e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
07:03
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacristinaa cristinaa

October 21 2019

DreamInMyPocket
17:39
"Jesień trwa Rdzawych liści czas Kaloszy, peleryn i mgły Jesień trwa Szpetnej aury czas Pod płaszcze się pcha Wyziębia nam serca wiatr"
— Katarzyna Nosowska

October 20 2019

DreamInMyPocket
07:31
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
07:22
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie
DreamInMyPocket
07:22
4469 464b 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasilkdreams silkdreams
DreamInMyPocket
07:21
 I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
Reposted fromlovvie lovvie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl