Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

08:34
6384 f03e
Reposted fromdivi divi viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
DreamInMyPocket
08:33

December 27 2019

DreamInMyPocket
20:07
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
20:06
0974 4b1a
Reposted frommiischa miischa viacristinaa cristinaa

November 24 2019

DreamInMyPocket
16:32
8236 63ad 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasilkydreams silkydreams
DreamInMyPocket
15:39
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viaslowemwsedno slowemwsedno
DreamInMyPocket
15:38
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie vialovvie lovvie
DreamInMyPocket
15:38
7722 32c1 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
DreamInMyPocket
15:37
2181 981b 500
Reposted fromrisky risky viasilkydreams silkydreams
DreamInMyPocket
15:36
DreamInMyPocket
15:36
DreamInMyPocket
15:33
4689 e3e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkydreams silkydreams
DreamInMyPocket
15:32
DreamInMyPocket
15:31
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viasilkydreams silkydreams

November 01 2019

DreamInMyPocket
19:19
5335 2a9e
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
19:17
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura "Pokocham ją siłą woli"
Reposted fromlovvie lovvie

October 24 2019

DreamInMyPocket
07:05
2429 e363 500
Reposted fromrol rol viapsychoza psychoza
DreamInMyPocket
07:04
Moim zdaniem kochanie to jest dbanie. To jest pielęgnowanie. Miłość to jest ogród. Kiedy może pani powiedzieć, że kocha pani kota, tak żeby pani ktoś w to uwierzył? Kiedy ten ktoś zobaczy, że ten kot jest zadbany, najedzony, zadowolony. A gdyby jeszcze potrafił mówić, to na pytanie: "Dobrze ci z tą miłością?", odpowiedziałby: "Tak, bardzo dobrze". Prawdziwa miłość ma na uwadze dobro drugiej osoby.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viacristinaa cristinaa
DreamInMyPocket
07:03
Nigdy nie sądziłam, że można czuć coś takiego do drugiej osoby, a ty sprawiłeś, że w to uwierzyłam. Sprawiłeś, że uwierzyłam, że można oddać komuś ogromną część siebie i nie chcieć jej z powrotem. Tak właśnie się czuję, Cole. Jakbym, nie będąc z tobą, nie była całością.
— Blair Holden - "Bad Boy's Girl 5"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacristinaa cristinaa

October 21 2019

DreamInMyPocket
17:39
"Jesień trwa Rdzawych liści czas Kaloszy, peleryn i mgły Jesień trwa Szpetnej aury czas Pod płaszcze się pcha Wyziębia nam serca wiatr"
— Katarzyna Nosowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...