Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2020

DreamInMyPocket
18:18
9847 7ac2
Reposted frommiischa miischa viacomiendolirica comiendolirica
DreamInMyPocket
18:17
Nie sztuką jest "wyszumieć się za młodu". Sztuką jest "szumieć przez całe życie". I to szumieć w sposób, który dla żyjących wokół nas ludzi jest przyczyną radości, nie zaś żalu i poczucia krzywdy.
— Sylwester Laskowski
DreamInMyPocket
18:17
6180 aba7
Reposted fromgrobson grobson viacomiendolirica comiendolirica
DreamInMyPocket
18:11
5602 5034
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialaaadyinblack laaadyinblack
DreamInMyPocket
18:11
7981 5541 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaaadyinblack laaadyinblack
DreamInMyPocket
18:10
DreamInMyPocket
18:05
Reposted fromshakeme shakeme viasexlovenmagic sexlovenmagic
DreamInMyPocket
18:05
DreamInMyPocket
17:58
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viawerkacholerka werkacholerka
DreamInMyPocket
17:56
Reposted fromshakeme shakeme vialittlemouse littlemouse
DreamInMyPocket
15:52
5736 c554 500
DreamInMyPocket
15:52
DreamInMyPocket
15:39
DreamInMyPocket
15:37
5249 1d9f 500
Reposted fromyikes yikes viasilkydreams silkydreams
DreamInMyPocket
15:37
4514 7b1d
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkydreams silkydreams
DreamInMyPocket
15:27
DreamInMyPocket
15:22
Reposted frombluuu bluuu viaastedwae astedwae
DreamInMyPocket
15:22
2664 4c05 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaastedwae astedwae
DreamInMyPocket
15:22
2664 4c05 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaastedwae astedwae
DreamInMyPocket
15:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...